Các dịch vụ của công ty

Dịch vụ logistic:

C.I.T.I VN Express cung cấp các dịch vụ:

• Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container.

• Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị.

• Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa.

Dịch vụ bổ trợ khác bao gồm:

• hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc.

• hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó.

• Hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Dịch vụ kèm theo:

• Dịch vụ vận tải hàng hải

• Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa

• Dịch vụ vận tải hàng không

• Dịch vụ vận tải đường sắt

• Dịch vụ vận tải đường bộ.

Quay lại